Spoznajte
nas

GroMed je zasebni zdravstveni zavod s specialistično zdravstveno dejavnost in je del javno zdravstvene mreže. Opravljamo ORL specialistične preglede, s katerimi lahko vaše zdravstveno stanje ocenimo celostno in temeljito. Pregled opravimo na napotnico ali samoplačniško. Storitve izvajamo v prenovljenih ambulantnih prostorih na Bleiweisovi cesti 16 v Kranju.

Spoznajte
nas

GroMed je zasebni zdravstveni zavod s specialistično zdravstveno dejavnost in je del javno zdravstvene mreže. Opravljamo ORL specialistične preglede, s katerimi lahko vaše zdravstveno stanje ocenimo celostno in temeljito. Pregled opravimo na napotnico ali samoplačniško. Storitve izvajamo v prenovljenih ambulantnih prostorih na Bleiweisovi cesti 16 v Kranju.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija (beseda ima svoje korenine v grščini, kot taka pa izhaja iz latinščine in je sestavljenka štirih besed: otos – uho, rhis – nos, larynx – grlo, logia – veda) je v ožjem pomenu besede veja medicine, ki se ukvarja z boleznimi in poškodbami v predelu ušes in nosu ter grla oziroma v širšem pomenu besede veja medicine, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni v predelu glave in vratu. V to področje spada tudi estetska kirurgija glave in vratu. Zdravnik specialist, ki deluje na področju otorinolaringologije ali pogovorno na področju ORL pa je otorinolaringolog.

Dr. Matej
SVETEC, SPEC. ORL

Matej Svetec, dr. med., je specialist otorinolaringolog s 15-letnimi izkušnjami na svojem področju. Ukvarja se s široko patologijo ORL področja, poglobljeno pa z boleznimi ušesa, nosu in obnosnih votlin ter otroškimi ORL boleznimi. Veliko časa namenja strokovnemu izobraževanju in novostim v zdravljenju v otorinolaringologiji.

GroMed
OTORINOLARINGOLOGIJA

Zgodovina ambulante GroMed je zgodba o nenehnem prizadevanju za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe v kraju Kranj in širši Gorenjski regiji. Ambulanta je bila ustanovljena z namenom, da pacientom ponudi strokovno obravnavo na področju otorinolaringologije,še posebno pri težavah s sluhom, ravnotežjem in šumenju.

Ambulanto GroMed je ustanovil dr. Igor Grošelj, specialist otorinolaringologije, ki je posvetil svojo kariero skrbi za bolnike s težavami na tem področju. Po upokojitvi dr. Igor Grošelj je ambulanto prevzel Dr. Matej Svetec spoštovan in cenjen zdravnik v skupnosti, ki je zgradil ugled ambulante na podlagi svojega znanja in odnosa do pacientov. Leta 2023, se je ambulanta znašla pred izzivom prehoda v novo obdobje. Novo obdobje je prineslo tudi novo lastnico, ki je prinesla svež pogled na delovanje specialistične ambulante.

S preoblikovanjem ambulante GroMed se nadaljuje tradicija kakovostne zdravstvene oskrbe na področju otorinolaringologije. Ambulanta je pomembna točka za paciente, ki potrebujejo diagnosticiranje in zdravljenje različnih težav z ušesi, nosom, grlom, vratom in sluhom.

Zgodovina ambulante GroMed je torej zgodba o nadaljevanju tradicije kakovostne zdravstvene oskrbe na področju otorinolaringologije in o prizadevanju, da bi pacientom nudili najboljše možno zdravstvene storitve v Kranju in okolici.